Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

New Cover !

On monday , 11 June The Burnout Tyres will record a new song ! The song is form the band One Direction and it is called "More Than This" . This new cover may be added on our new album ! We decided to play it acoustic !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου